Kontakt

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź
tel.: (42) 678 69 84
faks: (42) 678 07 98

kierownik
Anna Koludo   a.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl

konsultanci i doradcy metodyczni kształcenia informatycznego
Małgorzata Balcerowska   m.balcerowska@lcdnikp.elodz.edu.pl
Anna Gnatkowska   a.gnatkowska@lcdnikp.elodz.edu.pl
Tomasz Krupa   t.krupa@lcdnikp.elodz.edu.pl
Sławomir Szaruga   s.szaruga@lcdnikp.elodz.edu.pl
Dorota Wojtuś   d.wojtus@lcdnikp.elodz.edu.pl

konsultanci i doradcy metodyczni edukacji czytelniczej i medialnej
Grażyna Bartczak-Bednarska   g.bartczak@lcdnikp.elodz.edu.pl
Barbara Langner   b.langner@lcdnikp.elodz.edu.pl

konsultanci i doradcy metodyczni ds. pomiaru dydaktycznego
Jacek Człapiński   jczlapinski@lcdnikp.elodz.edu.pl
Andrzej Melson   a.melson@lcdnikp.elodz.edu.pl
Kazimierz Żylak   k.zylak@lcdnikp.elodz.edu.pl

specjaliści ds. technologii informacyjnej
Adam Cyrański   a.cyranski@lcdnikp.elodz.edu.pl
Michał Durkiewicz   m.durkiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl
Dominik Goss   d.goss@lcdnikp.elodz.edu.pl
Piotr Janakowski   p.janakowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
Krystyna Jankowska   k.jankowska@lcdnikp.elodz.edu.pl
Robert Kamzelski   r.kamzelski@lcdnikp.elodz.edu.pl
Anna Lewandowska   a.lewandowska@lcdnikp.elodz.edu.pl
Krystyna Łukaszczyk   k.lukaszczyk@lcdnikp.elodz.edu.pl
Łukasz Makowiecki   l.makowiecki@lcdnikp.elodz.edu.pl
Tomasz Misiak   t.misiak@lcdnikp.elodz.edu.pl
Joanna Pastusiak   j.pastusiak@lcdnikp.elodz.edu.pl

zespół wydawniczy
Dorota Ceran   d.ceran@lcdnikp.elodz.edu.pl
Joanna Cyrańska   j.cyranska@lcdnikp.elodz.edu.pl