Konkursy informatyczne dla uczniów

Ośrodek Edukacji Informatycznej co roku organizuje informatyczne konkursy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych oraz wojewódzki konkurs przedmiotowy z informatyki dla uczniów gimnazjów. Mają one przede wszystkim uwrażliwić młodych ludzi na problemy związane z informatyką oraz motywować do samodzielnego pogłębiania wiedzy i kształtowania nowych umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W roku szkolnym 2012/2013 proponujemy uczniom udział w następujących konkursach informatycznych:

http://konkursy.wckp.lodz.pl/

Zachęcamy również do udziału w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Informatyki. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: http://wojewodzkie.wckp.lodz.pl/index.php